Nytt år, ny avdelning, ny chefsrekrytering.

Nytt år, ny avdelning, ny chefsrekrytering.

2020-01-15

ELU sjösätter ny avdelning – ELU Marin

ELU har sedan tidigt 70-tal arbetat med vattenbyggnadsprojekt. För att ytterligare fördjupa vår kompetens samt synliggöra området mer samlar vi teknikområdet i en ny avdelning.

– Satsningen ligger i linje med behovet på marknaden. Kajer bebyggs med bostäder, vattenkraftverk miljöanpassas med fiskvägar och industriella hamnar står inför stora underhållsbehov, säger Dan Svensson, avdelningschef ELU Marin.

ELU Marin utför projektering och utredningar av olika typer av vattenbyggnadsprojekt som kajer, slussar, dykdalber, hamnanläggningar, torrdockor, ledverk, pirar, trafikbryggor, erosionsskydd och fiskvägar. Vidare utförs tillståndsbedömningar, livscykelanalyser, besiktningar och kostnadsbedömningar.

Välkommen Jesper Niland – ny chef för anläggningsavdelningen i Stockholm

I samband med etablerandet av ELU Marin har ELU rekryterat Jesper Niland som ny chef för anläggningsavdelningen i Stockholm. Jesper är civilingenjör inom Väg & Vatten och kommer närmast från en roll som Teknikansvarig på Trafikverket i Förbifart Stockholm.

Under sin karriär har Jesper haft roller som bro- och anläggningskonstruktör, uppdragsledare och projektledare i stora och komplexa tekniska projekt. Han har både gedigen erfarenhet av anläggningsbranschen och många års erfarenhet av att leda andra tekniker och specialister.

­– Jag är mycket glad att kunna hälsa Jesper välkommen till oss på ELU, och är övertygad om att han med sin bakgrund och sitt stora intresse för både teknik och ledarskap kommer bidra positivt till att ELU fortsätter utvecklas på ett affärsmässigt sätt, säger Lotta Bergman, VD på ELU.

– Under mina 25 år i anläggningsbranschen har jag alltid upplevt ELU som ett mycket kompetent företag. Det känns nu väldigt kul och inspirerande att vara en del av det här teamet, berättar Jesper Niland.

Vid årsskiftet 2019/2020 tillträdde Jesper sin nya tjänst, och efterträdde därmed Dan Svensson som arbetat som avdelningschef för anläggning Stockholm sedan 2014. Dan har varit anställd på ELU sedan 1992, och kommer fortsättningsvis att leda ELUs nyetablerade avdelning ELU Marin.

Kontakta oss för att få veta mer:


Charlotte Bergman, VD

charlotte.bergman@elu.se
08-5800 92 20

Dan Svensson, avdelningschef Marin
dan.svensson@elu.se
08-5800 91 30

Jesper Niland, avdelningschef Anläggning Stockholm
jesper.niland@elu.se
08-5800 92 67