Öppningsbar bro vid Flottsund

Öppningsbar bro vid Flottsund

2015-09-30

ELU tar fram konstruktionsredovisning åt Peab Anläggning för en ny öppningsbar bro över Fyrisån vid Flottsund utanför Uppsala som ska ersätta den gamla svängbron från 1924. Den nya bron är i fyra fack och har en total längd på ca 72 m . Den öppningsbara delen är en klaffbro och de tre tillfartsspannen utgörs av ett i betong och de två andra facken är en samverkansbro med stålbalkar och betongdäck. Stålet i klaff och anslutande spann ska vara i rostfritt duplexstål.

I ELUs uppdrag ingår stålklaff med tillhörande maskineri, klaffkammare och anslutande brofack med underbyggnad. Dessutom ingår ledverk, spont, dykdalber och underbyggnad till en tillfällig bro.