Kvalificerad geoteknik gör det möjligt att ta fram lösningar för alla typer av markförhållanden.
ELU har en särställning inom det här området.