ELUs byggavdelningar projekterar och konstruerar de flesta typer av byggnader. Tyngdpunkten ligger på kontor, bostäder, förvaltningsbyggnader och kommersiella lokaler.