Näls sjukhus

NU-sjukvården är en sjukhusgrupp inom Västra Götalandsregionen som består av fem sjukhus, varav de största är NÄL i Trollhättan och sjukhuset i Uddevalla. Byggandet av NÄL Infektion ingår i ett utvecklingsprojekt kallat VÅRD 2010 där ELU varit konstruktör i flera uppdrag bl.a.Kardiologi, Gastrokirurgi, Kvinnosjukvård, Trauma, Labratoriemedicin, Dialys, MR och Intensivvård.

 

 

Skriv ut