väLkommen till ELU

ELU är en arbetsplats att utvecklas på oavsett om du är nyutexaminerad eller har större rutin inom ditt arbetsområde. ELUs medarbetare kännetecknas av hög utbildnings- och kunskapsnivå och ett kontinuerligt utvecklingsprogram bidrar till medarbetarnas engagemang.